Досвід роботи

На своїх уроках я все частіше і частіше використовую комп'ютер - наймогутніше і найефективніше зі всіх технічних засобів, що існували до цих пір, які мав в своєму розпорядженні вчитель.

/Files/images/Варн.png

Інформаційно-комунікаційні технології використовую для активного залучення учнів в учбовий процес, вони, на мій погляд, є одним з самих багатообіцяючих напрямів розвитку освіти. Постійно зростаючу потужність і універсальність комп'ютерів відкривають нові форми викладання і навчання, що відрізняються від можливостей, що існували раніше. Дозволяють вчителям розширювати набір вживаних методів навчання, а учням - вносити свій вклад до рішення загальних завдань.

Викладання фізики, через особливості самого предмету, є сприятливою сферою для застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології застосовуються мною як при проведенні уроків фізики, так і астрономії.

Багато явищ в умовах шкільного фізичного кабінету не можуть бути продемонстровані. Наприклад, це явища мікросвіту, або швидко протікаючих процесів, або досліди з приладами, відсутніми в кабінеті. В результаті учні зазнають труднощі в їх вивченні, оскільки не в змозі в думках їх представити. Комп'ютер може не тільки створити модель таких явищ, але також дозволяє змінювати умови протікання процесу, вивчати з оптимальною для засвоєння швидкістю.

Природно використовую комп'ютер на уроках лише в тих випадках, коли він забезпечує істотну перевагу в порівнянні з традиційними фронтальними дослідами або лабораторними роботами.

/Files/images/Варн (1).png

Упроваджуючи нові технології в процес навчання я відчуваю в цьому об'єктивну потребу. Освіта в українських школах, особливо на селі повинна відповідати вимогам сучасного інформаційного суспільства, тому процес впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту повинен нести системний характер.

У наший школі склалися сприятливі умови застосування інформаційних комп'ютерних технологій, оскільки завжди є можливість провести урок фізики або астрономії в комп'ютерному класі де встановлені сучасні комп’ютери. За декілька останніх років накопичений досить обширний і різноманітний програмний і мультимедійний ресурс по фізиці, астрономії та іншим наукам.

Я перед кожним уроком, що проводиться з використанням комп'ютера, продумую, які моделі фізичних явищ, уривки учбових або науково-популярних фільмів, етапи комп'ютерних програм, найкращим чином дозволяють добитися головної мети: розуміння учнями основних фізичних законів і уміння застосовувати їх для аналізу різних фізичних ситуацій.

Складаючи плани уроків, завжди прагну передбачити різні варіанти роботи. Робота учнів за комп'ютером - один з варіантів, активізуючий процес засвоєння знань, що підсилює мотивацію навчання.

З появою комп'ютера в школі я знаходжу різні шляхи застосування його в моїй педагогічній практиці. Вже на етапі підготовки до уроків, на комп'ютері я з допомогу текстового процесора готую дидактичні картки, опорні конспекти, виготовляю наочний матеріал, різного роду інструкції до групових робіт. Часто як опорний конспект, з невеликими змінами, використовую конспекти з електронної допомоги.

Мною визначені наступні основні форми роботи:

• при вивченні нового матеріалу - перегляд презентацій з включеними в них відеофрагментами, інтерактивними моделями явищ і пристроїв, завданнями і питаннями. У старших класах - лекції, виклад учбового матеріалу, в якому передаю комп'ютеру частину своїх функцій, що підсилює дію на учнів, оскільки засвоєння учбового матеріалу йде також шляхом зорового сприйняття. Але при цьому мене не замінює комп'ютер, я залишаюся головною дійовою особою, повною мірою реалізовуючи свої індивідуальні творчі особливості. Різноманітність ілюстративного матеріалу робить таку лекцію дуже змістовної;

/Files/images/Варн (2).png

• при контролі знань - рішення завдань з інтерактивним вибором відповіді; генерування тестів по всіх темах шкільного курсу фізики. При регулярному комп'ютерному тестуванні оперативно оцінюються знання учня, учень завжди вважає цю оцінку об'єктивною, а я завжди маю інформацію про ступінь засвоєння матеріалу на уроці. Економиться учбовий час;

/Files/images/Варн (3).png

• виконання віртуальних інтерактивних лабораторних робіт із застосуванням мультимедіа-диску «Лабораторні роботи по фізиці»:

- демонстрації фізичних об'єктів і процесів (комп'ютер + проектор);

- створення презентацій по фізиці і астрономії з використанням ресурсів медіатеки, сканера і Інтернету;

- дослідження фізичних процесів за допомогою інтерактивних моделей;

/Files/images/Варн (4).png

• при підготовці домашнього завдання - пошук додаткового матеріалу до уроку, у тому числі і ілюстративного з Інтернету. Учні пишуть реферати, оформляють проекти в текстовому процесорі Word на уроках інформатики, а також відвідуючи спецкурс «Основи створення комп'ютерних презентацій» готують в Power Point проекти по різних темах. Потім вони самі демонструють показ, пояснюючи цю тему на уроках повторення і узагальнення. Така робота систематизує знання учнів по фізиці, готує дітей до публічних виступів;

/Files/images/Варн (5).png

• проектна діяльність учнів - однією з цілей моєї педагогічної діяльності є підвищення мотивації учнів у вивченні фізики, розвиток самостійності в придбанні нових знань з використанням різних джерел інформації, у тому числі і новітніх. Для виконання цих цілей краще всього підходить метод проектної діяльності, зокрема виконання різних учбових проектів. Технологія методу проектів дозволяє реалізувати особистісно - орієнтований підхід в навчанні, підтримувати такі цінні дидактичні принципи як кооперація, облік індивідуальності учня, вільного вибору їх мотивації і пізнавальної активності.

/Files/images/Варн (6).png

Встановлене устаткування дозволяє використовувати медіа ресурси практично на кожному уроці: при поясненні нового матеріалу, при закріпленні, при перевірці знань.

Кажучи про систему роботи необхідно відзначити, що роботу по використанню ІКТ в процесі викладання я провожу у вигляді інтегрованих уроків фізики-інформатики, астрономії-інформатики по різних темах. Провожу лабораторні роботи в кабінеті інформатики по дослідженню фізичних процесів які провести в лабораторії фізики нема можливості в повному обсязі за відсутністю деяких приладів та матеріалів.

У 2015-2016 навчальному році учень 11 класу Амчиславський Ярослав представив на конкурс-захист робіт МАН роботу з теоретичної фізики і отримав досить високу оцінку.

/Files/images/МАН-2016.jpg

Неодноразово виступав перед педагогічним колективом школи, на практичних семінарах вчителів фізики району з питань впровадження ІКТ на уроках фізики і астрономії та в позакласній роботі.

Мною розроблені із застосуванням інформаційних технологій і використовуються на уроках цифрові ресурси: документація (Word); розробки уроків; методичне забезпечення (роздатковий матеріали, тести); презентації (Power Point).

Інформаційно-комунікаційні технології розширюють можливості для творчості, як в процесі навчання, так і викладання. Число випускників наший школи охочих пов'язати свою майбутню професію з фізикою щороку росте, і вони продовжують навчання в технічних вузах.

/Files/images/Варн (7).png

Кiлькiсть переглядiв: 176

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 24 Січня 2020

Цей сайт безкоштовний!