План самоосвіти вчителя іноземної мови Жовтневої ЗОШ I-III ступенів
Панькової Алли Іванівни
Педагогічне кредо:

«Найважливіше упедагогічній діяльності – це гармонія у стосунках з учнями, їх батьками та колегами, постійний творчий пошук і самовдосконалення».

Мета:

· засвоєння, оновлення, поглиблення знань;

· узагальнення досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, що передбачає саморозвиток і самовдосконалення особистості;

· задоволення особистих інтересів та об'єктивних потреб освітнього закладу.

Сучасна педагогіка має потребу у висококваліфікованих спеціалістах, які здатні творчо підходити до організації навчально-виховного процесу та досягати високих якісних результатів. Самоосвіта — це неперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів. Самоосвіта вчителя є основною формою підвищення професійної педагогічної компетентності, яка полягає в удосконаленні знань та узагальненні педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи.

Головні нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України зазначають:

Ø «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру» (Закон України «Про освіту»);

Ø «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення — важлива умова модернізації освіти» (Національна доктрина розвитку освіти).

Вчитель знаходиться в постійному розвитку і усе своє трудове життя є дослідником. Особливо великий вплив на формування вчительського професіоналізму надає науково-методична діяльність. Ця діяльність передбачає:
• постійне ознайомлення з сучасними науковими дослідженнями вчених в області викладання різних дисциплін;
• вивчення прогресивного досвіду колег по організації різних форм уроків;
• ознайомлення з новими програмами і концепціями навчання, їх оцінка;
• вивчення нормативних документів керівних органів народної освіти;
• вивчення психолого-педагогічної літератури по питаннях навчання і виховання учнів; • вивчення передового досвіду роботи колег в школі, районі, місті, регіоні;
• вивчення і введення комп'ютерних технологій.

Самоосвіта як постійна діяльність вчителявключає:
1) науково-дослідну роботу з певної проблеми;
2) відвідини бібліотек, вивчення науково-методичної і учбової літератури;
3) участь в педрадах, науково-методичних об'єднаннях;
4) відвідування уроків своїх колег, обмін думками по питаннях організації занять, змісту навчання, методів викладання;
5) теоретичну розробку і практичну апробацію різних форм уроків, позакласних заходів і учбових матеріалів.

Завдання:

1. Підвищувати роль і значення іноземної мови в житті сучасної освіченої особистості.

2. На уроках та позакласних заходах посилити роботу по вихованню загальнолюдських цінностей: толерантності, культури поведінки, самоповаги та поваги до оточуючих, працелюбності, охайності, тощо.

3. Формувати в учнів уміння самостійно поповнювати знання.

4. Удосконалювати та урізноманітнювати структуру уроків шляхом застосування інтерактивних методів навчання, активно зміцнювати міжпредметні зв’язки, активізувати позакласну роботу.

5. Звертати більше уваги на індивідуальний підхід до слабо встигаючих учнів.

6.Стимулювати пошукову та творчу діяльність обдарованих учнів.

7. Вивчати та впроваджувати в практику передовий педагогічний досвід учителів школи, району, області, країни.

8. Постійно дбати про підвищення фахового рівня.

Напрямки самоосвіти вчителя:

Ø Професійний (предмет викладання)

Ø Психолого-педагогічний (орієнтований на учнів та батьків)

Ø Психологічний (імідж, спілкування, мистецтво впливу, лідерські якості тощо)

Ø Методичний (педагогічні технології, форми, методи та прийоми навчання)

Ø Правовий

Ø Естетичний

Ø Історичний

Ø Політичний

Ø Інформаційно-комп’ютерні технології

Ø Охорона здоров’я

Ø Інтереси та хобі

Джерела самоосвіти

Ø Телебачення

Ø Газети, журнали

Ø Література (методична,науково-популярна, публіцистична, художня тощо)

Ø Інтернет

Складники процесу самоосвіти вчителя

Ø Вивчати та упроваджувати нові педагогічні технології, форми, методи та прийоми навчання:

Ø Відвідувати уроки колег і брати участь в обміні досвідом

Ø Періодично проводити самоаналіз своєї професійної діяльності

Ø Удосконалювати знання в галузі класичної та сучасної психології та педагогіки

Ø Систематично цікавитися подіями сучасного економічного, політичного, культурного життя

Ø Підвищувати рівень своєї ерудиції, правової, загальної культури

Результат самоосвіти:

Ø Підвищення якості викладання предмета (назвати показники, за якими буде визначатися ефективність та якість).

Ø Розробка, публікація методичних посібників, статей, підручників, програм, сценаріїв, проведення дослідів.

Ø Доповіді, виступи.

Ø Розробка дидактичних матеріалів, тестів, наочності.

Ø Вироблення методичних рекомендацій із використання нової інформаційної технології.

Ø Розробка та проведення відкритих уроків за власними новаторськими технологіями.

Ø Створення комплектів педагогічних доробок.

Ø Проведення тренінгів, семінарів, конференцій, майстер-класів, узагальнення досвіду з проблеми, яка досліджується.

Ø Комплект дидактичних матеріалів з предмета (самостійні, практичні і контрольні роботи).

Ø Розробка комплекту роздавального матеріалу з предмета.

Ø Розробка комплекту тематичних класних годин, батьківських зборів чи позакласних предметних заходів.

Ø Розробка пакета матеріалу для підготовки учнів до олімпіад.

Ø Пакет документації класного керівника, методичного предметного об’єднання,бази даних методики навчання.

Індивідуальний творчий план
Розділи Зміст роботи
І. Підвищення фахового рівня 1. Опрацьовувати нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу. 2. Опрацьовувати методичні рекомендації. 3. Відвідувати семінари, засідання методичного об’єднання. 4. Відвідувати уроки колег і брати участь в обміні досвідом. 5. Проводити самоаналіз своєї роботи. 6. Систематично цікавитися подіями сучасного економічного, політичного й культурного життя. 7. Систематично переглядати тематичні телепередачі. 8. Читати педагогічні періодичні видання. Переглядати в Інтернеті інформації з проблеми.
ІІ. Науково-методична робота з предмета 1. Підготувати персональну папку з атестації (опис особистого педагогічного досвіду, відкриті уроки, виховні заходи, статті). 2. Розробити комплект дидактичних матеріалів з предмета (самостійні, контрольні роботи)
ІІІ. Позакласна робота з предмета 1. Розробити комплект тематичних класних годин, позакласних предметних заходів (пізнавальних ігор, конкурсів, вистав)
ІV. Вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду 1. Вивчати та запроваджувати ППД Булгакової Вікторії Георгіївни, методиста Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти

Отже, кожен сучасний учитель має усвідомити,що самоосвіта – це потреба,яка захищає його від інтелектуального зубожіння, це усвідомлений процес пізнавальної діяльності, це вдосконалення будь-яких рис людини або її навичок, це постійний пошук, зростання, розвиток. Сьогодні можна вчитися із задоволенням. Вчитися можна різними шляхами, і кожен вибирає собі найбільш прийнятний, але хочеться нагадати слованімецького філософа Дістервега: «Ти лише до тієї пори здатний сприяти освіті інших, поки продовжуєш працювати над власною освітою...».

Використані джерела

https://docs.google.com/document/d/1fBTvTkOOUi-gbkfQ6iUnBHzKb4WR9DVQTVTnPUJchek/edit#! «Роль самоосвітньої діяльності у професійному зростані вчителя»

Кiлькiсть переглядiв: 86

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 24 Січня 2020

Цей сайт безкоштовний!